Geheugentraining voor kinderen & jeugdigen

Verbeter de leerprestaties door geheugentraining

Wat is werkgeheugen?

Het werkgeheugen is een soort kladblokje in de hersenen waar alle informatie die binnenkomt letterlijk bewerkt wordt. Het werkgeheugen prioriteert de informatie en 'bepaalt' welke informatie in het kortetermijngeheugen opgeslagen wordt, welke informatie in het langetermijngeheugen opgeslagen wordt en welke informatie direct overboord kan. In vaktermen wordt dit de prefrontale cortex genoemd.

Het kortetermijngeheugen slaat informatie voor een korte periode op maar zorgt er wel voor dat we deze informatie meteen kunnen gebruiken. Waar heb ik mijn iPhone gelaten? Met behulp van het kortetermijngeheugen ga je dan na wat je zojuist gedaan hebt of waar je zojuist geweest bent. Op die manier vind je, als het goed is, je iPhone terug. Dit soort informatie is in de meeste gevallen niet relevant voor de lange termijn, en wordt dus ook niet opgeslagen in het langetermijngeheugen.

Informatie die we later nog eens zouden willen gebruiken wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen. Althans dat zou de bedoeling moeten zijn.

Naast de prioritering van informatie zorgt het werkgeheugen er ook voor dat we informatie in het kortetermijngeheugen kunnen combineren met informatie in het langetermijngeheugen.

Het werkgeheugen zorgt er ook voor dat we ons iets 'kunnen verbeelden' oftewel beelden in ons hoofd kunnen maken van iets. Dat noemen we het visuospatieel kladblok. En de 'intraparietale sulcus' speelt een belangrijke rol bij het rekenen.

Kortom, het werkgeheugen draagt hiermee bij aan de organisatie van kennis en de beschikbaarheid en bereikbaarheid ervan en is dus zeer belangrijk bij het schools presteren van kinderen en jeugdigen.

“Het werkgeheugen verwijst naar een systeem van het brein dat zorgt voor tijdelijke opslag en bewerking van informatie die nodig is voor complexe cognitieve taken.” Alan Baddeley

Hoe werkt de BCB werkgeheugentraining?

De geheugentraining is er met name op gericht om het langetermijngeheugen te verbeteren. Een belangrijk aspect bij deze training is de combinatie van de online spellen/trainingen met de 'offline' oefeningen voor het aanleren van nieuwe geheugenstrategieën. Tijdens de wekelijkse sessies in een van onze praktijken wordt 'offline' geoefend met een van onze orthopedagogen/psychologen en thuis oefenen de kinderen nog 3 keer per week met het online trainingsprogramma. De hele training duurt 9 weken, exclusief onderbrekinngen door bijvoorbeeld een vakantie. Belangrijk!: van uw zoon of dochter wordt verwacht dat hij/zij 3 keer per week thuis goed oefent met het programma en dat u uw kind goed coacht en motiveert tijdens de oefenmomenten.

De online spellen zijn speciaal gemaakt voor het trainen van zowel het visuele als het verbale werkgeheugen. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen past zich continu aan op de prestaties van de gebruiker.

De kracht van deze training zit in de transfer naar de school- en thuissituatie. Het kind leert passende geheugenstrategieën te gebruiken om de spelletjes en oefeningen uit te kunnen voeren en vervolgens wordt de koppeling gemaakt naar hoe je deze strategieën in de klas en thuis kunt gebruiken. Ook wordt er gewerkt aan taakaanpak en volgehouden aandacht. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van het werkgeheugen.

De eerste sessies duren ongeveer 20-25 minuten per sessie en naar mate de training vordert worden de oefeningen wat langer en moelijker en duren dan tussen de 35-45 minuten per sessie (4 keer per week).


De BCB Geheugentraining bestaat uit drie geheugenspellen:

  1. Zoekplaatje: zoekplaatje is gericht op verwerkingssnelheid, scannen op relevante informatie, negeren van afleidende informatie, automatische herkenning van letters en woorden, onthouden van visuele informatie, leren toepassen van geheugenstrategieën.
  2. Letterdans: letterdans is gericht op informatie langere tijd vasthouden, onthouden van visueel-ruimtelijke informatie, automatische herkenning van letters, logisch redeneren, leren toepassen van geheugenstrategieën.
  3. Rekenmachientje: rekenmachientje gericht op verwerkingssnelheid, informatie langere tijd vasthouden, toepassen van automatiseringsstrategieën, memoriseren van rekenfeiten, toepassen van geheugenstrategieën.

Ieder spel wordt in totaal 32 keer gespeeld. Bij minder dan 4 oefenmomenten per week is de frequentie onvoldoende om tot betere resultaten te komen.