16 73

Geheugentraining

Als er sprake is autisme, ADHD of DCD

Autisme en de werkgeheugentraining

Kinderen met autismespectrumstoornissen hebben meestal een prima werkend visueel-ruimtelijk geheugen. Echter is een werkgeheugenprobleem toch een veel beschreven tekort bij ASS. Kinderen met autisme worstelen met het verbale werkgeheugen. Doordat het werkgeheugen van kinderen met autisme niet goed samenwerkt met andere delen van de hersenen, kunnen ze vaak niet goed schakelen, waardoor ze moeite hebben met het bewerken van informatie.

De BCB geheugentraining helpt kinderen te leren schakelen tussen informatie, door steeds nieuwe informatie toe te voegen aan bestaande informatie en deze te bewerken. Daarnaast wordt hun concentratie opgerekt en de flexibiliteit vergroot, omdat ze twee taken tegelijkertijd in de gaten moeten houden.

ADHD en de werkgeheugentraining

Verschillende onderzoeken tonen aan dat het visueel-ruimtelijk werkgeheugen vaak is aangedaan bij kinderen met ADHD. Mogelijk speelt een werkgeheugenprobleem ook een voorwaardelijke rol bij de impulsiviteit van het kind: kinderen reageren impulsief omdat ze niet lang genoeg informatie kunnen vasthouden (Alderson, e.a., 2010). Ook de hyperactiviteit zou vanuit een werkgeheugenprobleem verklaard kunnen worden. De hyperactiviteit heeft een doel: het is nodig voor de uitvoerende breinfuncties en het werkgeheugen (Rapport e.a., 2009).

De BCB geheugentraining helpt kinderen om snel de belangrijkste informatie te kunnen filteren uit een tekst, waarbij ze impulsen om op afleidende informatie in te gaan moeten onderdrukken. Ook traint de software kinderen om nieuwe informatie te organiseren en twee taken tegelijkertijd in de gaten te houden.

DCD en de werkgeheugentraining

Kinderen met DCD of dyspraxie hebben moeite met de coördinatie van lichaamshouding en beweging. Het probleem bevindt zich vooral in het visueel-ruimtelijk werkgeheugen, dat een belangrijke rol speelt bij de planning en controle van bewegingen. Doordat de DCD bij deze kinderen ook effect heeft op de fijne motoriek, hebben ze vaak tijd tekort om informatie te verwerken door middel van opschrijven. Een beperkt werkgeheugen maakt dit nog moeilijker, omdat ze maar één ding tegelijk kunnen doen.

De BCB geheugentraining pakt de zwakke plekken in het werkgeheugen bij deze kinderen aan. Zo helpt de software de visuele informatieverwerkingssnelheid te vergroten, waardoor er meer ruimte overblijft om hun aandacht te richten op de motorische aansturing bij bv. het schrijven. Ook wordt het visueel-ruimtelijk werkgeheugen expliciet getraind, zodat ze beter leren schakelen tussen informatie verwerken en de motorische handeling die bij de opdracht hoort.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over de geheugentraining, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 877 16 73.