Geheugentraining

Als er sprake is dyslexie of dyscalculie

Dyslexie en de werkgeheugentraining

Bij lees- en spellingproblemen spelen het centrale verwerkingssysteem en de fonologische lus van het werkgeheugen een duidelijke rol (Braams, 1996). Pickering en Gathercole (2001) geven aan dat kinderen met specifieke leesproblemen of dyslexie tekorten laten zien in de functionering van het werkgeheugen.

Om te kunnen lezen en spellen moet een kind de patronen van woorden leren (woordherkenning) en het moet kunnen schakelen tussen klanken en de letters en/of lettercombinaties (klanktekenkoppeling). De BCB geheugentraining helpt kinderen om de werkgeheugenvaardigheden te verbeteren die zij nodig hebben voor lezen en spellen. Zo wordt er met de online geheugenspellen geoefend met het vergroten van de informatieverwerkingssnelheid voor letters en woorden en het automatiseren van letter- en woordherkenning. De instructie bij de online geheugenspellen is geschreven in het ‘dyslexie-lettertype’, voor een optimaal leesgemak.

Dyscalculie en de werkgeheugentraining

Het werkgeheugen speelt een belangrijke rol bij (het leren) rekenen. Vanwege het moeilijk kunnen schakelen, zullen ook de elementaire rekenvaardigheden vertraagd op gang komen. Door het niet goed kunnen (op)volgen van de instructie zijn er minder oefenmomenten en leermogelijkheden. Daarnaast doet met name hoofdrekenen een sterk beroep op het werkgeheugen. Juist bij het rekenen gaat het om de combinatie van opslag en bewerken om tot het goede antwoord te komen.

De BCB geheugentraining is in de eerste plaats een werkgeheugentraining en niet een training in automatiseren en memoriseren. Als de sommen te moeilijk zouden zijn, wordt het volledige werkgeheugen belast met het uitrekenen van de som en is er geen ruimte meer voor het langere tijd vasthouden van de antwoorden. Deze situatie is onwenselijk, aangezien het werkgeheugen hierbij onvoldoende getraind wordt. Daarom is ervoor gekozen dat de trainer het startniveau van de sommen kan aanpassen aan het rekenniveau van de leerling, zodat ook zwakke rekenaars en kinderen met dyscalculie met de software kunnen werken.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over de geheugentraining, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 877 .