ECLG | expertisecentrum leren & gedrag

De schakel tussen zorg en onderwijs

ECLG

ECLG is een orthopedagogen- en psychologenpraktijk en heeft als primaire doelstelling en ambitie om kinderen en jongvolwassenen, die op het gebied van leren en/of hun sociaal-emotionele ontwikkeling tegen problemen aanlopen, op een professionele en kwalitatief verantwoorde manier te ondersteunen en te begeleiden. Hierdoor kunnen deze kinderen zich sociaal-, emotioneel en educatief optimaal ontwikkelen waardoor zij beter tot hun recht komen in onze samenleving en een beter toekomstperspectief hebben met betrekking tot hun verdere school- en arbeidsloopbaan.

Zorg én onderwijs

Het is onze visie en overtuiging dat deze ambitie enkel te realiseren is als kinderen deze ondersteuning en begeleiding krijgen in de thuissituatie én in de schoolomgeving.

ECLG Expertisecentrum

Kinderen, jeugdigen en hun ouders kunnen voor onderzoek, behandeling of begeleiding terecht in een van onze 17 praktijken.

ECLG Leerlingenzorg

Wij ontwikkelen en geven opleidingen, cursussen en workshops aan onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs zodat leerkrachten, intern begeleiders en mentoren nog beter in staat zijn om hun leerlingen van goed onderwijs te voorzien en goed te ondersteunen en begeleiden bij hun sociaal- emotionele ontwikkeling.

Maar wij zijn ook aanwezig in de scholen zelf. Bijvoorbeeld als lid van het ZAT (Zorg Advies Team), voor leerling- of klassenobservaties, voor Consultatieve Leerkracht Begeleiding (CLB), maatwerk teamtrainingen of voor schoolbrede implementatietrajecten over hoogbegaafdheid, pesten, dyscalculie, of dyslexie.

Ketenparters en samenwerking

Omdat bij ECLG de juiste ondersteuning en begeleiding voor kinderen centraal staat, werken wij ook nauw samen met andere specialisten en experts, zoals logopedisten, kinder- en speltherapeuten, (kinder)diëtisten en (kinder)fysiotherapeuten. Dankzij deze samenwerkingen is het mogelijk om onze doelsstellingen en ambities te realiseren, en daarmee kunnen wij onze clienten maximaal ondersteunen.

Ook de goede samenwerking en goede afstemming van zorg met andere ketenpartners zoals POH-GGZ (huisartsen), CJG-, wijk- en jeugdteams, GGD en gemeenten zijn van groot belang om te komen tot kwalitatief goede zorg en ondersteuning van kinderen en jeugdigen.